Na czym polegają realizacje typu fit-out?

Projekty fit-out od kilku lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którym zależy na kompleksowej aranżacji przestrzeni biurowej przez doświadczonych architektów. Nic w tym dziwnego – dziś odpowiednio zaaranżowana przestrzeń nie tylko cieszy oko fanów designu, ale także przekłada się na jakość pracy i efektywność pracowników. 

Projekty fit-out – poznaj zasady realizacji

Chcąc zdefiniować pojęcie projektowania fit-out można powiedzieć, że są to realizacje idealnie „skrojone” na miarę potrzeb danego klienta. Klientem może być zarówno właściciel danej nieruchomości, który przygotowuje ją pod wynajem, jak i użytkownik końcowy, czyli najemca danego biura.

Projekty fit-out obejmują kompleksową usługę zaprojektowania danej przestrzeni, aby w pełni spełniała potrzeby klienta i dodatkowo była spójna z przyjętym budżetem. Z tego względu bardzo ważnym etapem realizacji projektów fit-out jest opracowanie planu działania. Opis wymagań klienta dotyczących miejsca pracy pod względem funkcjonalnym, określenie nadrzędnych celów i zakresu projektu stanowi następnie punkt odniesienia i śledzenia postępów prac. Ważne jest także określenie ram czasowych na wykonanie poszczególnych etapów realizacji projektu. Wykonanie projektu fit-out biura można podzielić zatem na 5 głównych etapów:

  1. Konsultacje i briefing,
  2. Prace koncepcyjne i przygotowanie kosztorysu,
  3. Stworzenie projektu i dokumentacji,
  4. Realizacja projektu,
  5. Rozliczenie wykonanych prac.

Trendy w projektowaniu fit-out

Środowisko pracy ma bardzo duży wpływ na zespół, jak i sukces rynkowy danej firmy. Z tego względu trendy w aranżacji przestrzeni biurowej są zupełnie inne, od tych, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu. Dziś stawia się przede wszystkim na funkcjonalność oraz jak najlepsze dostosowanie przestrzeni biurowej do potrzeb firmy, jej misji oraz kultury organizacyjnej. Często odchodzi się od standardowych rozwiązań na rzecz otwartych, przestrzeni, których celem nadrzędnym jest rozwijanie kreatywności i dawanie pracownikom możliwości pracy w warunkach, które spełniają ich potrzeby. Stąd wprowadzenie do biur części wspólnych, tworzenie stref sprzyjających wypoczynkowi, a także tych do pracy w ciszy i skupieniu. Duży nacisk kładzie się również na aspekt wizualny. Projekty fit-out zakładają maksymalne dopasowanie wyglądu przestrzeni biura do indywidualnych potrzeb najemcy oraz specyfiki branży, w której dana firma działa. 

Dlaczego warto wybrać projekt fit-out?

Projekty fit-out realizowane są przez jednego wykonawcę. Dzięki temu dane biuro architektoniczne doskonale poznaje potrzeby klienta i realizuje ustalone prace od początku do końca. Wszystkie działania przebiegają o wiele sprawniej, bez niepotrzebnych przestojów czy konieczności przekazywania tych samych wytycznych kolejnym grupom fachowców. Projekt fit-out zapewnia najemcy powierzchnię biura skrojoną idealnie na miarę jego potrzeb i w ramach budżetu, którym dysponuje.

Jeśli jesteś zainteresowany realizacją projektu fit-out biura to zapraszamy do zapoznania się z ofertą Make it Yours. Wspólnie zaprojektujemy funkcjonalną przestrzeń biurową na miarę Twoich potrzeb oraz Twoich pracowników.